Skip to content
Dewan Kemakmuran Masjid Al Ikhlas
FOLLOW US

STRUKTUR ORGANISASI

ASAS = DKM Al Ikhlas berazaskan Pancasila dan UUD Republik Indonesia, DKM Al Ikhlas didirikan untuk umat Islam dan beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW dan para Sahabat, serta berpedoman pada Alquran dan Hadist.

logodkmasal3
STRUKTUR ORGANISASI DKM ALIKHLAS PULOMASx1